Job offers

Specjalista ds. zgodności

Gdansk

About Us

ERGO Technology & Services S.A. (ET&S S.A.) was established in January 2021 following the integration of ERGO Digital IT and Atena into one entity, leveraging the strengths and best practices of both companies.

ET&S S.A. belongs to the ET&SM technology holding of ERGO Group AG, supporting millions of internal customers with state-of-the-art IT solutions to everyday problems. We are dedicated to bring digital innovations to every aspect of the landscape of insurance. Discover how we are implementing AI, IoT, Voice Recognition, Big Data science, advanced mobile solutions and much more to accommodate our customers’ future needs around the globe. See how you can be a part of the digital revolution and apply to join us today!

Twój zakres obowiązków

 • doradztwo i wsparcie dla jednostek organizacyjnych przy zarządzaniu ryzykiem braku zgodności, w tym w szczególności znajomość zagadnień dot. standardów etycznych, antykorupcyjnych, AML, sankcji finansowych, zapobiegania oszustwom
 • identyfikacja i ocena ryzyka braku zgodności, w szczególności w odniesieniu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, w tym wymogami określonymi przez outsourcerów ubezpieczeniowych
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa lokalnego, UE oraz standardach rynkowych, wytycznych regulatorów (m.in. BaFin), które dotyczą działalności ubezpieczeniowej Spółek Grupy i ocena wpływu zmian przepisów na prowadzoną działalność, w tym monitoring dostosowania
 • opracowywanie programów zgodności w oparciu o standardy Grupy
 • współudział przy budowie systemowego modelu raportowania w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności w Spółce
 • budowanie i podnoszenie świadomości kultury compliance w Spółce poprzez szkolenia, działalność edukacyjną

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe: prawo, zarządzanie, ekonomia lub finanse
 • minimum 3 lata doświadczenia zdobytego w ramach działalności w obszarze zgodności, zarządzania ryzykiem lub audytu w firmie świadczącej usługi finansowe, firmie ubezpieczeniowej lub firmie audytorskiej
 • silne umiejętności w zakresie analizy i oceny złożonych procesów i zagadnień
 • wyraźne poczucie odpowiedzialności, styl pracy zorientowany na pracę w zespole, jak również niezależność i umiejętność znajdowania rozwiązań
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa, tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i PowerPoint
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i umiejętność formułowania argumentów i prezentacji wniosków

Mile widziane

 • ogólna znajomość wymagań prawa oraz wymagań regulatorów dla sektora finansowego na rynku międzynarodowym

Interested in this position?

Apply now

Why work with us?

Let&s be fit

We realize that most of us need assistance to stay in shape and good health. That's why we provide every employee with a medical package coverage and co-finance a sports card. Additionally, we support a number of sports sections, and, you can even join our yoga team in the summer to practice yoga on the roof!

Let&s be balanced

Work-life balance is essential for us. That's why we offer our employees flexible working hours, pet-friendly offices, and if you would like to stay with your pet at home, a remote work environment. However, it won't be easy to stay at home with our in-office gaming room.

Let&s be smart

Staying up-to-date with all the new systems and technologies is not an easy task. That's why we have an extensive training and workshops offer, both in-house and with external providers. We organize hackathons and meetups, which are an excellent opportunity for our specialists to showcase their expertise. On top of that, we offer digital learning platforms, language courses, and a library.

Let&s be responsible

We love to see the difference we make together with our CSR projects. That's why we are always open to new projects, and we would love to include you in our next charity event!

Let&s be fun

At ET&S we love not only to work but also relax together. Sports events like company-wide bike race, or maybe a film marathon in our cinema room? Don't worry; we got it covered! Maybe you have a passion and would love to make an event out of it? Sure! We will help you!

Let&s be diverse

At ET&S we create a working environment free of prejudice and exclusion. Each member of our team can experience being valued, regardless of his or her gender, nationality, religious beliefs, disabilities, age, and sexual orientation or identity. Your wide range of qualifications, experiences, and ways of thinking are of great benefit to us!

Get to know us better

Check how it is working at ERGO Technology & Services

link to facebook

link to linkedin